Algemene Voorwaarden

Het verwerven van goederen en/of diensten via deze website impliceert het aangaan van een wettelijke overeenkomst met Tele10 B.V. (hierna T10) onder de navolgende voorwaarden. U dient deze voorwaarden te lezen en te begrijpen, want ze kunnen uw rechten en plichten als consument beïnvloeden. Ze beïnvloeden uw grondwettelijke rechten als consument NIET. De beschreven voorwaarden omschrijven de basis voor uw aankoop en onze verkoop van de goederen of diensten zoals beschreven in deze website.

T10  behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren die niet volgens de juiste procedure tot stand is gekomen. T10 behoudt zich tevens het recht toe om welke order dan ook niet te leveren behalve in het geval dat de gelden zijn ontvangen en niet zijn gestorneerd. Door een bestelling te plaatsen en creditcard details in te geven op onze beveiligde server bent u, de consument, verplicht uw overeenkomst na te komen..

Erkend bedrijf

Kampeerwifi.nl is een geregistreerde domeinnaam en de website wordt aangedreven en verzorgd door T10.

Bestellingen

Controleer dat u de juiste bundel heeft besteld. T10 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het laden van incorrecte bundels of ter stornering worden gemaand indien de consument verkeerde informatie heeft ingevoerd.

Betaalwijze

Wij zorgen voor de veiligst mogelijke betaalwijzen op onze site. T10 accepteert de meeste internationale creditcards. Alle transactie worden gedaan via de veilige en gecodeerde betaalmachines Ideal  en PayPal.

Klachten en suggesties

Klachten worden binnen 2 werkdagen behandeld. Eventuele disputen vallen onder Nederlands recht.

Gelinkte sites

T10 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte site. Deze links zijn te goeder trouw verstrekt.

BTW

BTW over verkopen

VAKANTIESIM: De getoonde verkoopprijs van de goederen en diensten die T10 aanbiedt worden getoond inclusief Nederlandse btw.

WERELDSIM: Alle prijzen van opwaarderingen van de wereldsim worden getoond exclusief BTW. BTW wordt berekend over alle verkopen binnen de EU. Ingevolge Europese regelgeving is de aanbieder  verplicht om BTW in rekening te brengen voor alle bestellingen met bestemming naar de lidstaten. Algemeen gesteld, wordt er BTW geheven volgens de lokale wetgeving van ieder land volgens de Terms & Conditions zoals gepubliceerd op www.campingwifi.mobi (de opwaardeer-site van de Wereldsim)